หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,131 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำน้อย ของกองการศึกษา
28 ก.ย. 59
92
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
27 ก.ย. 59
149
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2559
27 ก.ย. 59
129
  ข่าวจาก facebook อบต.คลองหรัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังเชิญร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบประจำปี 2559
27 ก.ย. 59
146
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ลงพื้นตรวจสอบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
27 ก.ย. 59
231
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองทุเรียน หมู่ที่ 13 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
27 ก.ย. 59
280
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลปาดัง
27 ก.ย. 59
225
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคา
27 ก.ย. 59
228
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายมิตรภาพ (ตอน2) หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
27 ก.ย. 59
279
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เปียน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.6
27 ก.ย. 59
265
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายขอบเหมืองออก ม.3 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
27 ก.ย. 59
220
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
27 ก.ย. 59
156
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค น้ำประปาหมู่บ้าน (น้ำบาดาล) หมู่ที่ 8
27 ก.ย. 59
169
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค น้ำประปาหมู่บ้าน (น้ำบาดาล) หมู่ที่ 7
27 ก.ย. 59
159
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค น้ำดิบอู่เรือ หมู่ที่ 6
27 ก.ย. 59
155

»ข้อมูลทั้งหมด 57,131 รายการ