หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 39,081 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่บ้าน – บ้านนิเย๊าะ หมู่ที่ 1
28 ส.ค. 58
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง
28 ส.ค. 58
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉลุง สอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
28 ส.ค. 58
13
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบันไดเลื่อน หน้า มอ. หาดใหญ่
28 ส.ค. 58
11
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
28 ส.ค. 58
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โรง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระราชทานการ์ดขอบคุณ กิจกรรม (Bike for Mom)
28 ส.ค. 58
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ กำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง โครงการผิวทางแอสฟัสติกส์ ถนนคลองปอม-ทุ่งลาน หมู่ที่ 8
28 ส.ค. 58
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 4
28 ส.ค. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นป้ายจราจรและกรวยจราจร จำนวน ๕ รายการ
28 ส.ค. 58
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำบูธนิทรรศการวิชาการระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
28 ส.ค. 58
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศแบบ ๒ ชั้น
28 ส.ค. 58
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๔ โครงการ ของ อบต.สนามชัย
28 ส.ค. 58
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้
28 ส.ค. 58
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศจ้างควบคุมงานโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้
28 ส.ค. 58
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ อบต.บางเขียด
28 ส.ค. 58
3

»ข้อมูลทั้งหมด 39,081 รายการ