หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 31,489 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
24 ต.ค. 57
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
24 ต.ค. 57
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่
24 ต.ค. 57
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
24 ต.ค. 57
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผูดูแลเด็กโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อ
24 ต.ค. 57
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ์ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปา หนองขวน 4 หมู่ที่ 5
24 ต.ค. 57
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เทพา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร เทศบาลตำบลเทพา
24 ต.ค. 57
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
24 ต.ค. 57
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง ผลการเสนอราคาจ้าง
24 ต.ค. 57
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาของเทศบาลตำบลท่าช้าง
24 ต.ค. 57
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าช้าง การป้องกันและควบคุมโรคตาแดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
24 ต.ค. 57
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ
24 ต.ค. 57
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
24 ต.ค. 57
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู
24 ต.ค. 57
36
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง ผลการประมูลราคาให้เช้าทรัพย์สินเทศบาลตำบลคูเต่า
24 ต.ค. 57
27

»ข้อมูลทั้งหมด 31,489 รายการ