หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 67,914 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2560
21 ก.ย. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ทะเบียนรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศ บังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21 ก.ย. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการต่อเติมหลังคาเมทัลชีท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะวง หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
21 ก.ย. 60
3
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 20 กันยายน 2560
20 ก.ย. 60
28
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 20 กันยายน 2560
20 ก.ย. 60
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 ก.ย. 60
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งโดน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
20 ก.ย. 60
41
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
20 ก.ย. 60
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
20 ก.ย. 60
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
20 ก.ย. 60
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุหอถัง 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 7
20 ก.ย. 60
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุหอถัง 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 7
20 ก.ย. 60
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ชะแล้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
20 ก.ย. 60
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
20 ก.ย. 60
35

»ข้อมูลทั้งหมด 67,914 รายการ