หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 74,264 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
19 ก.พ. 61
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ ภายในสำนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 61
45
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ริมถนนชลเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
19 ก.พ. 61
43
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา
19 ก.พ. 61
44
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับแผน) (เงินนอกงบประมาณ)
19 ก.พ. 61
50
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 61
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 61
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไดโว่ดูดน้ำเสียบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 61
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 61
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเรื่องขอเชิญร่วมตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 ในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านนาปรือ ตำบลคู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
19 ก.พ. 61
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 61
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง จำนวน 3 สาย
19 ก.พ. 61
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลาน ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลาน
19 ก.พ. 61
4

»ข้อมูลทั้งหมด 74,264 รายการ